Schloss Wachenheim AG - Konzern


Seitenkopf
Seiteninhalt

Kontakt

Hauptverwaltung Schloss Wachenheim AG
Postanschrift:
Postfach 3340
D-54223 Trier

Hausanschrift:
Niederkircher Straße 27
D-54294 Trier
 
Telefon: +49 (0)651 9988 0
Telefax: +49 (0)651 9988 104
info@schloss-wachenheim.de
     
Presse und MedienInvestor RelationsHinweis gemäß HSchG

Schloss Wachenheim AG
Lina-Marie Bambach
Niederkircher Straße 27
D-54294 Trier

Telefon: +49 (0)651 9988 103
Telefax: +49 (0)651 9988 104
presse@schloss-wachenheim.de

Schloss Wachenheim AG
Laura Krischel
Niederkircher Straße 27
D-54294 Trier

Telefon: +49 (0)651 9988 416
Telefax: +49 (0)651 9988 104
investor-relations@schloss-wachenheim.de
Schloss Wachenheim AG
Bettina Stracke / Michael Winkel
Niederkircher Straße 27
D-54294 Trier

Telefon: +49 (0)651 9988 550

hinweis@schloss-wachenheim.deSeitenfuß